Výroba a prodej nápojového i dekorativního skla

Novoborské sklo

Novoborské sklářství

Historie sklářství v Novém Boru a jeho okolí
 
Přes počáteční snahu spojit rozvoj mladého města se zemědělstvím a textilní výrobou, začalo osudy Nového Boru velmi záhy ovlivňovat sklo. Hospodářským střediskem sloupského panství se Nový Bor stal povýšením na město, atribut centra české sklářské výroby a obchodu mu vtisklo jeho okolí.